top of page

20 savanorių, 10 skirtingų šalių, 1 miestas. Tokiais skaičiais galima apibendrinti projektą iMap. Tačiau po skaičiais slepiasi daug daugiau - žmonės, organizacijos, tikslinės grupės, idėjos ir patirtys. Tad šios parodos tikslas, pasidalinti savanorių, pastaruosius metus gyvenusių ir savanoriavusių įvairiose Kauno organizacijose patirtis ir geriau suprasti, kaip jie mato Kauno.

Nors Kaunas ir yra vienas, jį patirti galima skirtingai, dėl ko projekto metu organizduodami savanorių grupes diskutavome apie mėgstamas Kauno vietas, nagrinėjome žmogaus santykio su vieta temą, pasauliniu ir asmeniniu požiūriu. O surenktuose 3 dirbtuvėse kartu su menininkais Ignu Andriuškevičiumi, Francisco Ladrón de Guevara ir Karolina Latvytė-Bibiano savanoriai Kauną galėjo patirtį per audio, piešimo ir fotografijos menines išraiškas. Dirbtuvėse surinkta medžiaga ir yra panaudojama parodoje "Beyond expression".

ENG

20 volunteers, 10 different countries, 1 city. These numbers can be used to summarize the iMap project. However, there is much more behind the numbers - people, organizations, target groups, ideas, and experiences. Therefore, the aim of this exhibition is to share the experiences of volunteers who have lived and volunteered in various Kaunas organizations for the last year and to better understand how they see Kaunas.

Although there is only one Kaunas, there is more than one way to experience it. During the project we organized groups of volunteers to discuss favorite places of Kaunas, to examine the topic of human relationship with the place, from a global and personal point of view. Moreover, in 3 workshops together with artists Ignas Andriuškevičius, Francisco Ladrón de Guevara and Karolina Latvytė-Bibiano, volunteers experienced Kaunas through artistic audio, drawing, and photography expressions. The material collected in the workshops is used in the exhibition "Beyond expression".

ESK iMap projekto savanoriai/

ESC iMap project volunteers 

Nagore Urzelai

Liban Abchir

Enora Hillaireau

Yannick Rebondin

Lalou Cadiou-Thirion

Leonardo Winter

Óscar Reyes Gomez

Tomás Silva Pinto Ribeiro da Cunha

Seng Ein Phanthajak

Camille Schulligen

Clément Monhonval

Viktors Vanags

Evgenii Andreev

Laia Sanahuja Tresseras

Canberk Kavrar

Yacine Belhadi

Stefano Nebbia

Mulukhsa Edigarova

Kübra Eyuplar

David Orrego Arias

 

Organizatorius/ Organisers

 

Projekto koordinatorės/

Project coordinators

Deimantė Latvytė

Aušrinė Barkauskaitė

Parodos kuratorė/

Exhibition curator

Karolina Latvytė Bibiano

Iliustracijos/ Illustrations

Lalou Cadiou-Thirion

Garso takeliai/ Soundtrack

Ignas Andriuškevičius

Dėkojame/ Thanks to

Francisco Ladrón de Guevara

Vitalija Lyska

 

Finasuoja/ Funded by

 

Partneriai/ Partners

bottom of page