Karolina Latvytė Bibiano, MA I kursas, Kuravimo teorija ir praktika

 

„Displėjus Nr.2“ pavadinimas, kilęs iš angliško žodžio DISPLAY, kurio daugialypė  reikšmė, atskleidžia parodos užmanymą. 

Display (verb) - to exhibit ostentatiously (vertimas iš angl.k. (veiksmžodis), demonstratyviai eksponuoti)

Display (verb) - to show words, pictures, etc. on a screen ( vertimas iš angl.k. (veiksmžodis), rodyti žodžius, paveiksliukus ir pan. ekrane)

Dispay (noun)- a screen that is part of a computer system or other piece of equipment  (vertimas iš angl.k. (daiktavardis)ekranas, kuris yra kompiuterinės sistemos ar kitos įrangos dalis)

Displėjus žodžio reikšmė lietuvių kalboje - ekraninis pultas informacijai įvesti įelektroninę skaičiavimo mašiną ir iš jos išvesti — stebėti ekrane tekstą, grafiką, lentelę.

 

displėjus nr.2

„Displėjaus Nr.2”  pavadinimas, tai nuoroda į virtualią parodą, kurioje pristatomi  penki  jauni menininkai.  Šių dienų kontekste jaunam kūrėjui sunku surasti savitą balsą, todėl labai svarbu rasti renginių, kurie kviečia susipažinti su jų kūryba ir taip juos drąsinant įsitraukti į kultūrinį gyvenimą. Šiuolaikiniam, ypač jaunam menininkui, tenka didžiulė atsakomybė save reprezentuoti, o dėl didžiulės socialinių tinklų daromos įtakos - pristatyti save kaip produktą. Tačiau tik nedaugelis moka pasinaudoti šiomis galimybėmis, todėl dažnai neseniai studijas baigę kūrėjai lieka meninio gyvenimo nuošalyje, kurdami patys sau, tačiau retai eksponuojami parodose ar aktyviai dalyvaujantys meniniame lauke. Šios parodos tikslas supažindinti su jaunais kūrėjais, kurie dar tik bando atrasti savo meninį žodį Lietuvos kultūriniame kontekste, drąsinti dalyvauti kultūrinėje veikloje bei atrasti jais besidominčią publiką.

 

IRGI galerija

Paroda „Displėjus Nr.2“ laužo šiuos nusistovėjusius parodų eksponavimo kanonus, žaidžia su realumu bei virtualumu. „IRGI galerijos“ platformoje kviečiama į parodą žvelgti, kaip į naują meno kūrinį, kuris gimsta bendradarbiaujant menininkams ir kuratorei. Perteikiant kūrėjų idėjas, konceptus virtualioje erdvėje, sukuriama unikali patirtis. Kviečianti žiūrovą susipažinti ir patirti jaunųjų kūrėjų darbus. Tad paroda „Displėjus Nr.2” internetinėje erdvėje išsiskirs interaktyvumu ir nauju pateikimo būdu.

 

Atviras kvietimas

Menininkus „Displėjus Nr.2” parodai atrinko specialiai šiam projektui sudaryta vertinimo komisija:

• IRGI galerijos komanda (Judita Ragauskaitė, Emilija Statinaitė, Indrė Mikašauskaitė, Karolina Latvytė-Bibiano)

• Meno parko kuratorė, kultūros vadybininkė Emilija Šneiderytė

• Performanso menininkė Vaida Tamošiavičiūtė

 

Vertinimo komisija vadovavosi pagrindiniais šiais atrankos kriterijais:

• šiuolaikiški ir inovatyvūs vizualaus meno atstovai;

• kūrėjai, kurie turi stiprų šiuolaikinio meno pajautimą bei supratimą (kokybiškai ir idėjiškai išspręsti darbai);

• kūrėjai, kurie dar nėra pilnai įsitraukę į visuomeninę meninę veiklą (nėra reprezentuojami galerijų, tapę LDS nariais ir pan.).

 

Milan Prokeš

Iš Čekijos kilęs, tačiau Lietuvoje tapybą studijavęs ir 2017 m. įgijęs tapybos bakalauro laipsnį Vilniaus dailės akademijoje, Kauno fakultete. Šiuo metu gyvena ir kuria Lietuvoje. 2021 m. kartu su kolegomis surengęs parodą „Petrichoras“ galerijoje „Meno parkas“, Kaune ir „si:said“ galerijoje Klaipėdoje. 2020 m. jo darbai buvo eksponuojami grupinėje parodoje „Darkest Before Dawn: Art in a Time Of Uncertainty” Jav, Niujorke. Milanas tyrinėja panašumus tarp bendrinio įvykių cikliškumo bei natūralios įvykių sekos. Ši tema eina išvien su filosofiniu wu wei mokymu, kuris pasakoja apie veiksmą nieko neveikiant, kai viskas yra paliekama vystytis natūraliai. Pats menininkas labiau užima koordinatoriaus, o ne kūrėjo poziciją. Jis padeda kūriniui pačiam vystytis ir tik retsykiais šį pakoreguoja, kai tam iškyla poreikis. Gautas rezultatas yra autentiškas įvairių žinučių užfiksavimas. Tokia informacija gali pasirodyti sunkiai suprantama mūsų racionaliam protui, bet ji išlieka reikšminga mūsų sielai dėl vizualinės ir simbolinės reikšmės.

Untitled-1 copy.png
 

Donata Griciūtė-Jutkienė

Tekstilės menininkė, dirbanti su įvairiais meniniais, kultūriniais projektais, dalyvauja Lietuvos ir užsienio tarptautinėse parodose. Kūryboje jai patinka eksperimentuoti ir maišyti skirtingas technikas ir šiuolaikinių medijų formas. Menininkė taip pat dirbo Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete projektų koordinatore, šiuo metu „Kaunas 2022” programos „Dizainas laimei“ koordinatorė Donata savo kūryboje tyrinėja visuomenės, kultūrų santykius, požiūrius, kasdienybę, taip pat realaus ir virtualaus pasaulių santykį ir žmogaus vietą juose. Šios tyrinėjamos temos yra įkvėptos asmeninių patirčių - mokslų ir darbo, gyvenimo skirtingose vietovėse bei komunikacijos su įvairiais žmonėmis. Savo kūryba ir pasirinktomis temomis ji iškelia ir analizuoja šiuolaikinei visuomenei aktualius klausimus - apie kasdienybėje egzistuojančius stereotipus, vartotojiškumą, kintančias vertybes ir tradicijų išsaugojimo svarbą.

 

Mantas Valentukonis

tarpdisciplininio meno kūrėjas. Studijuojantis Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete. 2021 m. Jauno tapytojo prizo finalininkas. 2021 Erasmus+ dalyvis Varšuvos dailės akademijoje, Lenkijoje. Dalyvavęs grupinėse parodose, kaip „Poligonas“ ir „Negyvos istorijos“ Kaune. Mantas savo kūryboje nagrinėja santykį tarp tapybos ir skaitmeninės tikrovės. Atskleisdamas šiuolaikinės tapybos įtampas su intensyviai koreguojamais skaitmeninės vaizdinės kultūros aspektų. Spekuliuodamas, galbūt tradicinės tapybos galimybės taptų užčiuopiamesnės sąlytyje su skaitmeniniu vaizdu bei jo kūrimo galimybėmis