Sandra Kvilytė

 

SANDRA KVILYTĖ menininkė, kurianti intuityviai ir impulsyviai, naudodama mišrias ir eksperimentines technikas: nuo pieštuko iki markerių ar statybinių dažų.  Menininkę visuomet domino santykis tarp regimo ir neregimo - skirtumai tarp regimos tikrovės ir jos atvaizdavimo drobėje. Neprognuozuojamo kūrybinio proceso eigoje atsirandantys motyvai, nesiekiant jų pavaizduoti tiesiogiai, yra įtakoti ne tik menininkės, bet ir paties proceso. Rezultatas visada netikėtas man pačiai”- sako ji. 

Sandros Kvilytės darbuose atsiskleidžia būties ieškojimai, pasaulio daugialypiškumo teorija, savotiškas formos ir viso, ką mato akis paneigimas, ieškant naujo santykio su supančia aplinka.

„Marso peizažas"
mišri technika
 115 x115 cm
SANDROS-ZOOM-IN.gif
„Matrioškos nervo uždegimas"
mišri technika
200 x 190 cm
„Nothing left to see"
mišri technika
200 x 140 cm,