top of page

Parodos pavadinimas TEXTURE PACK, kompiuterinėje kalboje reiškiantis galimus skaitmeninių tekstūrų papildymus, šiuo atveju žymi dviejų jaunų autorių pastangas užčiuopti skaitmeninės ir tapybinės terpių santykio ypatybes, leidžiant šioms medijoms viena kitą pildyti, komentuoti, naikinti ar perkurti. Aktualiausiu komponentu interpretuojamoje temoje menininkai laiko tekstūrinę tapybinio ir skaitmeninio vaizdų, gretinamų drobėje, prigimtį.

Šis fokuso taškas eksploatuojamas neatsitiktinai: tekstūriškumas aktualus kaip tapybinio ir skaitmeninio vaizdų bendrybė bei, reikšmingiau, kaip vienas pagrindinių šiuolaikinės vaizdinės kultūros aspektų, skaitmeninėje tikrovėje tampantis materialumo pakaitalu. Autoriai tiki, kad skaitmenizuotame šiuolaikiniame pasaulyje svarbu įsisąmoninti vaizdų paviršiuose vykstančius procesus ir tai, kaip juose manifestuoja tekstūros.

skip

bottom of page